top of page

Kapak Onarımı / Değişimi - Nedir?

Ana kalp kapakçıkları aort, pulmoner, triküspit ve mitral kapaklardır. Bu kapakçıklar koordineli hareketlerle çalışırlar, böylece örneğin mitral ve triküspit kapakçıklar kanın kalbin ventriküllerine akmasına izin vermek için açılırken, aort ve pulmoner kapakçıklar kapalı kalır. Bu, uygun kan dolaşımı için tek yönlü kan akışı sağlar.

 

Kapak tamiri veya değişimi, kapakçıkları artık düzgün çalışmayan  hastaları tedavi etmek için gerçekleştirilen büyük bir ameliyattır. Örneğin kapakçıklar,  stenotik (daralmış) veya yetersiz (sızdıran) olduklarında, yan kanın  kalpten çıkmasına engel ya da kanın kalbe geri sızmasına neden olurlar. Arızalı kapakların onarılması çok önemlidir çünkü tedavi edilmeyen kapak hastalığı kalp hastalığına ve ölüme neden olabilir.

 

 

Hasarlı kapakları onarmak veya değiştirmek?

Kapak onarımı (valvüloplasti olarak da adlandırılır), cerrahın hatalı bir kapağı düzelttiği bir prosedürdür. Mitral kapak en sık tamir edilen kapaktır, ancak aort ve triküspit kapaklar da bu onarım tekniklerinden bazılarına tabi tutulabilir. Mitral yetmezlik gibi kapak kusurlarının cerrahi onarımı sırasında, cerrah kapağı uygun şekilde kapatabilecek şekilde yeniden yapılandırır.

Kapak onarımının sadece seçilmiş hastalar için uygun olduğuna dikkat etmek önemlidir. Kapak ciddi şekilde hasar görmüşse kapağın değiştirilmesi gerekli olacaktır. Kapak değiştirme ameliyatında hastanın kalp kapağı metalden (mekanik kapak) veya biyolojik hayvan dokusundan (biyo-protez kapak) yapılabilen yapay bir kapakla değiştirilir. Aşağıda sırasıyla mekanik ve biyo-protez kapakların avantaj ve dezavantajları gösterilmektedir:

 

Avantaj Dezavantaj:

Mekanik kapaklar 30 yıl veya daha uzun süre dayanabilir. Kan pıhtılarına neden olabilir ve bu nedenle mekanik kapaklı hastaların ömür boyu antikoagülasyon ilaçları almaları gerekir.

Biyoprotez kapaklar kan pıhtılaşmasına neden olmaz ve bu nedenle biyoprotez kapaklı hastaların pıhtılaşma önleyici ilaç almasına gerek yoktur. Ancak mekanik kapaklara nazaran daha az dayanırlar ve yıprandıklarında değiştirilmeleri gerekir.

 

Doktorunuz, durumunuzun ciddiyetine ve tıbbi geçmişinize göre önerilerde bulunacaktır.

 

Kapak tamiri veya değişimi nasıl yapılır?

 

Geleneksel olarak kalp kapağı ameliyatı

Sternumun (göğüs kemiği) ayrılmasını içeren medyan sternotomi yoluyla açık kalp ameliyatı yoluyla gerçekleştirilir.

 

Minimal invaziv kapak tamiri veya değiştirme teknikleri

Uygun hastalarda kapak tamiri veya değişimi için minimal invaziv kalp cerrahisi bir seçenek olabilir. Bunlar daha küçük cerrahi insizyonları içerir ve potansiyel olarak daha hızlı iyileşmeye yol açabilir.

 

Perkütan transkateter kapak tamiri veya değiştirme teknikleri

Açık kalp cerrahisine uygun olmayan hastalarda perkütan transkateter kapak tamiri veya değiştirme teknikleri bir alternatif olabilir. Bunlar, kateter bazlı aletleri yerleştirmek için küçük iğne delikleri ve kesileri içerir. Bu tedavilerden bazıları şunlardır:

 

TricValve®

TriClip™

MitraKlip

Transkateter Aort Kapağı İmplantasyonu (TAVI)

bottom of page