top of page

 

Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi

 

Kardiyak prosedürler genellikle, cerrahın göğüs kemiğinde bir kesi yaptığı açık kalp cerrahisi kullanılarak gerçekleştirilir. Teknik prosedürlerdeki ilerleme ile cerrahlar minimal invaziv kalp cerrahisi adı verilen bir teknik geliştirdiler. Minimal invaziv kalp cerrahisinde cerrah tarafından hastanın kaburgaları arasına bir veya birden fazla küçük kesi yapılır, bu da cerrahın iç bölgeleri net bir şekilde görmesini, erişmesini ve tedaviyi kolaylaştırmasını sağlar.

Kalp ve Damar Cerrahları, minimal invaziv koroner baypas cerrahisinden mitral kapak yetersizliği gibi kapak sorunları için intrakardiyak tedavilere ihtiyaç duyan hastalara, aritmi sorunları için ameliyat olması gereken hastalara kadar birçok ameliyatı gerçekleştirmektedir. Ayrıca perikardiyal hastalıklar, kalp tümörleri ve yetişkinlerde doğuştan gelen sorunlar gibi bazı nadir durumları da tedavi ediyoruz; bunların tümü minimal invaziv yaklaşım kullanılarak göğüs kemiğinin açılmasına gerek kalmadan cerrahi olarak tedavi edilir.

Minimal prosedürlerdeki kardiyak operasyonların çoğu standart sternotomiden daha ufak ve daha az travmatik olan kesilerle gerçekleştirilen çeşitli ameliyat türlerini kapsar. Minimal invaziv operasyonların gerçekleştirilmesinde özel aletler kullanılır.

Minimal invaziv kalp ameliyatından sonra yaşam kalitenizde iyileşme olabilir ve semptomlarda azalma gözlenir. Doktorunuz size günlük aktivitelere ne zaman dönebileceğiniz ve çalışma, araba kullanma, egzersiz fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve stres yönetimi gibi sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini hayatınıza dahil etmeniz konusunda talimat verecektir.


Minimal invaziv kalp cerrahisini gerçekleştirme konusunda uzman olduğumuz için, birçok ameliyat türünü uygulanmaktayız ve sunduğumuz hizmetlerden bazılarını aşağıda görebilirsiniz.

Mitral kapak tamiri ve değişimi
Triküspit kapak tamiri ve değişimi
Aort kapak değişimi
Atriyal septal defekt ve patent foramen ovale kapanması
Atriyoventriküler septal defekt cerrahisi
Atriyal fibrilasyon için girişim
Koroner arter baypas ameliyatı
Sol atriyal kitle ve miksoma eksizyonları
Koroner arter baypas ameliyatı için safen ven çıkarımı

bottom of page