top of page

 

 

Periferik Arter Baypas

 

Periferik arter baypası, kan akışını vücudunuzun bir bölgesindeki tıkalı bir arterin distaline yeniden yönlendirmek için yapılan bir ameliyattır. Yağ birikintileri arterlerin içinde birikebilir ve onları tıkayabilir.

Arterin tıkalı kısmını değiştirmek veya atlamak için bir greft kullanılır. Greft suni bir damar olabilir veya aynı ameliyat sırasında vücudunuzdan (çoğunlukla karşı bacak) alınan bir kan damarı (toplardamar) olabilir.

Periferik arter baypas ameliyatı, aşağıdaki atardamarlarından bir veya daha fazlasında yapılabilir:

Aort ve dalları (kalbinizden çıkan ana arter)
Karın bölgenizdeki arterler 
Bacak bölgenizdeki arterler
Kolunuzdaki arterler

Ameliyat ve Prosedürler


Bazı vakalarda, bacaklarınızdaki atardamarlardaki kan akışını eski haline getirmek için cerrahi bir prosedür önerilebilir. Bu revaskülarizasyon olarak bilinir. Yani yeniden damarlandırma.

Bacak ağrınız günlük aktivitelerinizi yapmanızı engelleyecek kadar şiddetliyse veya belirtileriniz belirtilen tedavilere yanıt vermiyorsa revaskülarizasyon önerilebilir.

Periferik arter hastalığı (PAH) için 2 ana revaskülarizasyon tedavisi tipi vardır:

Anjiyoplasti - Tıkalı veya daralmış bir arter bölümünün, damarın içindeki küçük bir balonu şişirerek genişletildiği yer


Arter Baypas Grefti - Suni bir damarın veya vücudunuzun başka bir yerinden alınan damarın arterdeki tıkanıklığı atlamak için kullanıldığı ameliyat

Hangi prosedür en iyisidir?


Her zaman anjiyoplasti veya baypas grefti arasında seçim yapamayabilirsiniz. Eğer öyleyseniz, her birinin avantaj ve dezavantajlarının farkında olmanız önemlidir.

Bir anjiyoplasti, baypastan daha az invazivdir. Vücudunuzda büyük kesikler (kesiler) yapmayı içermez ve genellikle bir günlük prosedür olarak lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Bu, ameliyat olduğunuz gün veya ertesi gün eve gidebileceğiniz ve daha çabuk iyileşebileceğiniz anlamına gelir.

Bu nedenle, anjiyoplasti uygun olmadığı veya daha önce başarısız olmadığı sürece, anjiyoplasti genellikle bypass ameliyatına tercih edilir.

Bununla birlikte, baypasın sonuçları genellikle anjiyoplastiden daha uzun ömürlü olarak kabul edilir. Bu, prosedürün bir anjiyoplastiden daha az tekrarlanması gerekebileceği anlamına gelir.

Tedaviyi önermeden önce uzman cerrahlar, doktorlar ve hemşirelerden oluşan bir ekip sizinle seçenekleri görüşecektir. Bu, potansiyel riskleri ve faydaları içerecektir.

bottom of page